Vakantie — Vanaf vrijdag 1 juli a.s. t/m vrijdag 15 juli zijn wij met vakantie. We bekijken de mail wel zo nu en dan maar we gaan naar een gebied waar niet altijd een goede internet verbinding voorhanden is en aldus zal onze dienstverlening wat minder zijn. Vanaf maandag 18 juli zijn we weer volledig beschikbaar.